Mats Herman Hjelmtvedt

Mats Herman Hjelmtvedt

Rådgiver

Mats Herman Hjelmtvedt

Rådgiver

Mats Herman Hjelmtvedt er rådgiver i BackerSkeie. Han har flere års erfaring fra executive search, både gjennom BackerSkeie og gjennom tidligere internship i bransjen.

Mats Herman har spesialisert seg innenfor IT, industri og eiendom, og bistår i tillegg klienter innen retail og profesjonelle tjenester. I BackerSkeie har han bidratt til å løse en rekke lederoppdrag, samtidig som han har vært engasjert i flere styreutvelgelser.

Det å jobbe i BackerSkeie gir en mulighet til å jobbe med rekruttering av fremtidens ledere.

Mats Herman er utdannet fra The London School of Economics and Political Science (LSE) med en M.Sc. i Human Resources and Organisations. Han har også en B.Sc. i Human Resource Management fra University of Roehampton.

Lederinnsikt fra Mats Herman Hjelmtvedt

Vi trenger flere kvinnelige toppledere

På årets kvinnedag var igjen andelen kvinnelige toppledere tema. – Gapet mellom kvinner og menn i sentrale lederposisjoner vil ikke jevne seg naturlig ut over tid. Norske selskaper må ta tak, jobbe fokusert med å rekruttere kvinner og satse på langsiktig talentutvikling og lederutvikling, mener Mats Herman Hjelmtvedt, rådgiver i BackerSkeie.

Yngre ledere utfordrer det etablerte – belønnes med sentrale roller

Delingsøkonomi og innovativ teknologi har vist seg å være effektive våpen når den yngre generasjonen av entreprenører og ledere utfordrer, med mål om å modernisere det satte i norsk næringsliv.

Stadig flere selskaper satser på yngre talenter i sentrale roller

En ny generasjon med lederkandidater inntar den norske forretningsverdenen – utfordrer markedet og aktørene til å bryte med det etablerte og tenke nytt.