Line Askeland

Line Askeland

Partner og lead digitalisering

Line Askeland

Partner og lead digitalisering

Line Askeland er partner og ansvarlig for rekruttering av nøkkelstillinger i ledelsen og styrer innen digitalisering på tvers av bransjer.

I tillegg bistår hun klienter innen bransjen IT og telecom. Hun jobber med rekruttering av toppledere og gjennomføring av ledergruppeevalueringer.

Med mange års teknologierfaring har jeg sett den enorme påvirkningen digitalisering har. Mitt mål er å hjelpe bedrifter med å få et digitalt tankesett inn i ledergruppen og styret.

Line har vært Group Director i et annet internasjonalt executive search-selskap, og har sittet i ledergruppen i et anerkjent internasjonalt konsulentselskap innen lederutvikling og outplacement. Line har innehatt ulike stillinger i Alcatel, GE og Cisco, og har til sammen 20 års erfaring fra IT- og telecomsektoren. Hun har primært jobbet med forretningsutvikling, innføring av ny teknologi, samt strategi- og markedsutvikling.

Line er utdannet innen markedsføring fra Handelshøyskolen BI og har studert coaching og organisasjonsutvikling ved CTI og CRR.

Lederinnsikt fra Line Askeland

– I dag er bredbånd nesten like viktig som vann

Administrerende direktør Trine Strømsnes i Cisco Norge mener teknologi og digitalisering er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Derfor jobber Cisco målrettet for å sørge for at så mange som mulig kan være med inn i den digitale fremtiden.

Slik finner du topplederne med den rette motivasjonen for stillingen

Riktig motivasjon er kanskje den aller viktigste forutsetningen for at en ny toppleder lykkes i jobben. Men hvordan kan du forsikre deg om at en lederkandidats motivasjon er ærlig og troverdig?

Kompetansen alle vil ha – og ingen har råd til å mangle

Digitalisering har stått på agendaen i snart tre tiår, men aktualiseres i dag av raske endringer i markedet og den plutselige og uventede omveltningen i arbeidshverdagen vår.