Jorunn Maria Skudal

Front Office Medarbeider

Jorunn Maria Skudal

Front Office Medarbeider

Jorunn Maria er Front Office medarbeider hos BackerSkeie, og deltar i rekrutteringsprosesser gjennom administrativt arbeid samt fasiliteter koordinering av møter.

Jorunn Maria har en viktig oppgave når det kommer til mottagelse av kandidater, kunder og besøkende, da hun er en av de første man møter hos BackerSkeie.  Hun er også med på flere av selskapets rekrutteringsprosesser.

Jorunn Maria er på sitt tredje og siste år i bachelor Organisajonspsykologi, HR og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har tidligere jobbet som resepsjonist og møtekoordinator hos SpareBank 1 Markets, og har også jobbet innenfor kafé- og servicebransjen.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.