Jon Erling Tenvik

Jon Erling Tenvik

Partner

Jon Erling Tenvik

Partner

Jon Erling Tenvik er partner i BackerSkeie, og har 10 års erfaring med executive search.

I tillegg bistår han klienter innen finans, offentlig sektor og teknologi med executive search, assessments, management assessments og styrerådgivning.

Jon Erling har bred lederfaring gjennom lederstillinger innen kapitalforvaltning og corporate finance hos Handelsbanken, Storebrand og Morgan Stanley International. I flere år ledet han et større privateid shipping- og investeringsselskap. Jon Erling har også bred erfaring fra styrerommet, gjennom ulike styreroller i selskaper innen maritime sektor, IT og kapitalforvaltning.

Jon Erling er utdannet ved Sjøkrigsskolens operative linje og har en MBA fra INSEAD. Han har lederutdanning fra Stanford Graduate School of Business og har gjennomført Forsvarets Høgskole og NATO Defence College. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og fransk.

Lederinnsikt fra Jon Erling Tenvik

Hva kjennetegner en moderne CFO?

Fra en litt bortgjemt rolle et sted i lederhierarkiet har CFO-en vokst frem som en av selskapets viktigste ressurser. Et større fokus på vekst og verdiskapning byr på mange muligheter, men stiller også høyere krav til personen som skal fylle den sentrale rollen.

Hvordan påvirkes styrearbeid av kriser?

Ekstraordinære prøvelser krever et styre som er bevisst på sitt ansvar, agerer proaktivt og som evner å håndtere situasjonen på kort sikt samtidig som de tenker strategi og posisjonering på lang sikt.

Kriser krever handlingsvilje fra styret

Tett dialog med ledelsen, forening av ulike interesser og maksimal utnyttelse av virksomhetens ressurser er noen av nøkkelelementene for å håndtere en krise som rokker ved selve fundamentet i samfunnet og næringslivet.