Jon Erling Tenvik

Jon Erling Tenvik

Partner og lead profesjonelle tjenester

Jon Erling Tenvik

Partner og lead profesjonelle tjenester

Jon Erling Tenvik er partner og har 10 års erfaring med executive search. Han leder BackerSkeies team innenfor profesjonelle tjenester, offshore og shipping.

I tillegg bistår han klienter innen finans, offentlig sektor og teknologi med executive search, assessments, management assessments og styrerådgivning.

Jon Erling har bred lederfaring gjennom lederstillinger innen kapitalforvaltning og corporate finance hos Handelsbanken, Storebrand og Morgan Stanley International. I flere år ledet han et større privateid shipping- og investeringsselskap. Jon Erling har også bred erfaring fra styrerommet, gjennom ulike styreroller i selskaper innen maritime sektor, IT og kapitalforvaltning.

Jon Erling er utdannet ved Sjøkrigsskolens operative linje og har en MBA fra INSEAD. Han har lederutdanning fra Stanford Graduate School of Business og har gjennomført Forsvarets Høgskole og NATO Defence College. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og fransk.

Lederinnsikt fra Jon Erling Tenvik

Hvordan påvirkes styrearbeid av kriser?

Ekstraordinære prøvelser krever et styre som er bevisst på sitt ansvar, agerer proaktivt og som evner å håndtere situasjonen på kort sikt samtidig som de tenker strategi og posisjonering på lang sikt.

Kriser krever handlingsvilje fra styret

Tett dialog med ledelsen, forening av ulike interesser og maksimal utnyttelse av virksomhetens ressurser er noen av nøkkelelementene for å håndtere en krise som rokker ved selve fundamentet i samfunnet og næringslivet.

Et godt styre skaper store verdier – og bør honoreres deretter

Vi er inne i en tid der valgkomiteer er fullt opptatt med nominasjonsarbeidet frem mot generalforsamlingene. Det reiser spørsmål om styrehonorar og hvilket nivå det bør legges på.