Carsten Hønberg

Managing partner København

Carsten Hønberg

Managing partner København

Carsten Hønberg er managing partner hos BackerSkeie København og har over 10 års erfaring med executive search.

Han er spesialist i rekruttering og utvelgelse av ledere innenfor sektorene finans, services, IT, energi, industri samt offentlig sektor og bistår klienter i disse sektorene med executive search, assessment og management audits.

Jo mer du øver, desto heldigere er du.

Carsten har også arbeidet som management-konsulent i PA Consulting Group i over 20 år. Her har han fokusert på organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling, samt endringsprosjekter for en lang rekke skandinaviske virksomheter.

Carsten er utdannet produksjonsingeniør ved Københavns Teknikum og har en HD i Finansiering.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Hvordan påvirkes styrearbeid av kriser?

Ekstraordinære prøvelser krever et styre som er bevisst på sitt ansvar, agerer proaktivt og som evner å håndtere situasjonen på kort sikt samtidig som de tenker strategi og posisjonering på lang sikt.

Stadig flere selskaper satser på yngre talenter i sentrale roller

En ny generasjon med lederkandidater inntar den norske forretningsverdenen – utfordrer markedet og aktørene til å bryte med det etablerte og tenke nytt.

Fra reaktiv leverandør til proaktiv toppleder – slik har CIO-rollen endret seg

Det moderne næringslivet styres i stor grad av den teknologiske utviklingen. Hvert teknologiske sprang bringer med seg nye muligheter for de som evner å snu seg raskt om, og nye utfordringer for de som sliter med å følge utviklingen. Derfor vil CIO-rollen få en stadig mer sentral funksjon i toppledelsen.