Anne Qvenild

Anne Qvenild

Partner

Anne Qvenild

Partner

Anne Qvenild er partner og har mer enn 13 års erfaring fra executive search og rekruttering, hovedsakelig innenfor økonomi, finans og HR. I tillegg bistår hun klienter innen life science, bank og eiendom med executive search, assessments, management assessments og styrerekruttering.

Anne har hatt tidligere jobbet med Executive Search i et Nordisk search selskap, ledet rekrutteringsdivisjonen i et av de ledende rekrutteringsselskapene innenfor økonomi og finans, og har vært HR manager i et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap.

Anne er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.