Amanda Fjørtoft

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda er Front Office medarbeider i BackerSkeie, og bidrar ved rekrutteringsprosessene gjennom administrativt arbeid og koordinering av møter.

Amanda har en sentral rolle i å imøtekomme og følge opp kunder, kandidater og besøkende hos BackerSkeie. Hun er involvert i flere av selskapets rekrutteringsprosesser, i tillegg til at hun jobber med digital markedsføring.  

 

Amanda har en bachelorgrad i medievitenskap og kinesisk språk fra Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra restaurant- og servicebransjen og har under utdannelsen også arbeidet i et norsk gründerselskap. Amanda har også erfaring med å promotere norsk næringsliv på verdensutstillingen i Expo Dubai 2020. 

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.