Amanda Fjørtoft

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda er Front Office medarbeider i BackerSkeie, og bidrar ved rekrutteringsprosessene gjennom administrativt arbeid og koordinering av møter.

Amanda har en sentral rolle i å imøtekomme og følge opp kunder, kandidater og besøkende hos BackerSkeie. Hun er involvert i flere av selskapets rekrutteringsprosesser, i tillegg til at hun jobber med digital markedsføring.  

 

Amanda har en bachelorgrad i medievitenskap og kinesisk språk fra Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra restaurant- og servicebransjen og har under utdannelsen også arbeidet i et norsk gründerselskap. Amanda har også erfaring med å promotere norsk næringsliv på verdensutstillingen i Expo Dubai 2020. 

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.