Amanda Fjørtoft

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda Fjørtoft

Front Office Medarbeider

Amanda er Front Office medarbeider i BackerSkeie, og bidrar ved rekrutteringsprosessene gjennom administrativt arbeid og koordinering av møter.

Amanda har en sentral rolle i å imøtekomme og følge opp kunder, kandidater og besøkende hos BackerSkeie. Hun er involvert i flere av selskapets rekrutteringsprosesser, i tillegg til at hun jobber med digital markedsføring.  

 

Amanda jobber deltid ved siden av mastergraden innen Teknologi, Innovasjon og Kunnskap. Hun har tidligere tatt en bachelorgrad i medievitenskap og kinesisk språk fra Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra restaurant- og servicebransjen og har under utdannelsen også arbeidet i et norsk gründerselskap. Amanda har også erfaring med å promotere norsk næringsliv på verdensutstillingen i Expo Dubai 2020. 

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Topplederfrokost : «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann»

BackerSkeie startet 2023 med en pangstart og samlet 150 toppledere, fysisk og digitalt, til topplederfrokost med temaet «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann». To av Norges fremste makroøkonomer, Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen, delte tankevekkende innlegg om dagens geopolitiske klima, utsiktene for makroøkonomien i 2023 og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

– Å bygge en solid ledergruppe er øverste prioritet

Som CEO i et IT-konsulentselskap i sterk vekst, gjennomgikk Melissa Mulholland og hennes lederteam en ledergruppe evaluering i regi av BackerSkeie. Resultatet var et bedre bilde av talentene hun hadde rundt seg, og hvilke behov som måtte fylles for enda bedre å realisere ambisiøse mål og en global strategi.

Styrets hovedutfordringer i fornybar energi

Selskapene i fornybar-sektoren står midt i den rivende utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Rollen som styremedlem krever mot, engasjement, orienteringsevne og den rette kompetansen. Usikkerheten særlig om samfunnsutvikling og markeder, er en konstant faktor når det skal fattes beslutninger med ringvirkninger langt utover styrerommets fire vegger.