Loader

Styrerekruttering og -evaluering

Styrets rolle og oppgaver er i endring, og ledende selskaper har i dag styrer som er aktivt involvert i utvikling av strategi og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll. Styrets ansvar og rolle er tydeliggjort gjennom lovverk, men også gjennom retningslinjer som NUES. Totalt er ansvaret for det enkelte styret blitt mer omfattende, og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større.

Å velge riktig styre

Det er fordelaktig om styret har bredde og dybde i sin kompetanse, og er rustet til å gå inn i de utfordringene virksomheten står overfor. Styrerekruttering og -evaluering er viktige suksessfaktorer for verdiskapning, og BackerSkeie har bred erfaring med å finne de rette kandidatene og evaluere hvordan et styre fungerer.

Følgende spørsmål vil være viktige å adressere:

  • Er styrets sammensetning i samsvar med selskapets strategi?
  • Hvordan skal styret arbeide mer effektivt for å oppnå bedre resultater?
  • Hvordan er nivået på styret sammenliknet med konkurrentenes styrer?
  • Rekrutteres den beste styrelederen som er tilgjengelig i markedet?
  • Kan styret effektivt støtte internasjonal vekst, oppkjøp eller en børsnotering?
Les mer om BackerSkeies tilnærming til styrerekruttering og styreevaluering her.


Har du behov for styrerekruttering og -evaluering?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Se flere Kontakt oss