Loader

Lederutvelgelse og ledelserådgivning

I kritiske situasjoner etterspør klienter vår evne til å vurdere suksesspotensialet til en leder eller et lederteam. Det kan være i forbindelse med:

• Leder- og strategiendringer
• Kjøp og salg av selskap
• Nyetableringer
• Børsnoteringer
• Succession Planning
• Onboarding

I slike situasjoner kan vi raskt sette sammen et kompetent rådgiverteam og gjennomføre evalueringer tilpasset klientens spesifikke behov. En slik evaluering består typisk av følgende elementer:

Stilling og lederteam
Fundamentet for vårt arbeid er en klar definisjon av nødvendig kompetanse og egenskaper som individer eller team skal vurderes opp mot, og som er nødvendig for å realisere selskapets visjon, mål og strategi. En grundig kravspesifikasjon danner grunnlaget for det videre arbeidet, og en kompetansematrise for ledergruppen gir nødvendig grunnlag for å vurdere teamet som enhet.

Analysen av den enkelte og teamet
I evalueringsfasen av hver kandidat kombinerer vi vår sektor- og funksjonskompetanse med en strukturert og faktabasert evalueringsprosess fundert på fire hovedelementer:

• Strukturerte dybdeintervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
• Strukturerte referanseintervjuer
• Evaluering av akademiske og profesjonelle resultater
• Skriftlige oppgaver relatert til personlighet, analytisk kapasitet og teamroller

Rapportering og rådgivning
Hver kandidat beskrives gjennom en evaluering av styrker og begrensninger relatert til kompetanse, motivasjon og egenskaper, sett opp mot nåværende og fremtidige krav til rollen. Dersom oppdraget består i å evaluere et lederteam, ser vi også på sammensetningen av erfaring, kompetanse og personlighet hos den enkelte. Dette er nødvendig for å kunne gi råd med hensyn til rollefordelingen i teamet og avdekke eventuelle kompetansegap for å skape et optimalt team.

Utvikling av ledere
Prosessen kan være en anledning for den enkelte leder til å reflektere over egen utvikling og karriere. Vår tilbakemelding kan gi den enkelte innspill til egen utvikling, samtidig som organisasjonen kan få verdifull innsikt med tanke på fremtidig rekruttering og lederutvikling.

Se flere Kontakt oss