Loader

Styreevaluering og -rekruttering

Er styrets sammensetning i samsvar med selskapets strategi?
Hvordan skal styret arbeide enda mer effektivt for bedre resultater?
Hvordan er nivået på ditt styre sammenliknet med konkurrentenes styrer?
Rekrutteres den beste styrelederen i markedet?
Kan styret effektivt støtte internasjonal vekst og en børsnotering?

Større ansvar og risiko
Økt kompleksitet og global konkurranse fører til at eiere stiller større krav til styrearbeidet. Ny lovgivning og den løpende debatten om corporate governance stiller nye krav til samarbeidet mellom styret, eierne og ledelsen. I sum er ansvaret og risikoen blitt større de siste årene.

Styrerekruttering for rett sammensetning
Våre konsulenter har erfaring fra rekruttering av styremedlemmer til selskap i ulike situasjoner og markeder. Vi er rådgivere i kritiske og krevende situasjoner hvor ny kompetanse og nye personligheter er nødvendig for å få et effektivt styrearbeid. Vi bistår eiere og valgkomiteer med rekruttering av nye styremedlemmer i henhold til strategi og øvrig styresammensetning.

En evaluering bidrar til bedre styrearbeid
For å arbeide effektivt må styret bestå av medlemmer som samlet sett representerer riktig kompetanse og personlighet. I enkelte tilfeller er sammensetningen utmerket mht kompetanse – men medlemmer må erstattes for å sikre bedre samarbeid og kommunikasjon i styrerommet. I andre tilfeller arbeider styret utmerket sammen, men mangler kompetanse på strategisk kritiske felt. Våre mest erfarne rådgivere kan bistå i evalueringen av styrets kompetanse i forhold til selskapets strategi og utfordringer.

Se flere Kontakt oss