Loader
Tilbake til alle konsulenter
Line Askeland
Partner og lead digitalisering
Line Askeland er partner og ansvarlig for rekruttering av nøkkelstillinger i ledelsen og styrer innen digitalisering på tvers av bransjer. Hun jobber med rekruttering av toppledere og gjennomføring av ledergruppeevalueringer. I tillegg til ansvaret for digitalisering på tvers av bransjer bistår hun klienter innen IT/Telecom bransjen.
Line har vært Group Director i et annet internasjonalt Executive Search selskap og sittet i ledergruppen i et anerkjent internasjonalt konsulentselskap innen lederutvikling og outplacement. Line har innehatt ulike stillinger i Alcatel, GE og Cisco. Hun har til sammen 20 års erfaring fra IT/Telecom sektoren. Hun har primært jobbet med forretningsutvikling, innføring av ny teknologi strategi- og markedsutvikling.
Line er utdannet innen markedsføring fra Handelshøyskolen BI og har studert ved CTI og CRR innen coaching og organisasjonsutvikling.
Se flere