Loader
Tilbake til alle konsulenter
Jon Erling Tenvik
Partner og lead services
Jon Erling Tenvik er partner og har 10 års erfaring med executive search. Han leder BackerSkeies team innenfor services, offshore og shipping. I tillegg bistår han klienter i sektorene finans, offentlig og teknologi med executive search, assessments, management audits og styrerådgivning.
Jon Erling har bred lederfaring gjennom lederstillinger innen kapitalforvaltning og corporate finance hos Handelsbanken, Storebrand og Morgan Stanley International. I flere år ledet han et større privateid shipping- og investeringsselskap. Jon Erling har også bred erfaring fra styrerommet, gjennom ulike styreroller i selskaper innen maritime sektor, IT og kapitalforvaltning.
Jon Erling er utdannet ved Sjøkrigsskolens operative linje og har en MBA fra INSEAD. Han har lederutdanning fra Stanford Graduate School of Business og har gjennomført Forsvarets Høgskole og NATO Defence College. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og fransk.
Se flere