BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Bank, Finans, Forsikring & Eiendom

Finanssektoren går gjennom store endringer med hensyn til markedsutvikling og reguleringer både nasjonalt og internasjonalt. Risk og compliance har fått en stadig sterkere betydning for selskapene. Samtidig er utviklingen av teknologi og kompetanse avgjørende for konkurranseevnen.

Sektoren Bank, Finans, Forsikring & Eiendom består av ulike områder:

• Asset Management
• Privat Banking
• Retail Banking
• Investment Banking
• Forsikring
• Private Equity
• Risk Management
• Real Estate

Krav til fremtidens ledere
Våre klienter trenger pålitelige ledere med sterk spesialisterfaring og helst også internasjonal erfaring. Evnen til å bygge og vedlikeholde relasjoner, påvirke og endre adferden internt i egen organisasjon, er av vesentlig betydning for suksess.

Vår ekspertise og våre tjenester
Vårt kontaktnett, både nasjonalt og globalt, er stort innen ulike områder av finanssektoren. Vårt nettverk og brede erfaring i bransjen gjør oss til en foretrukket rekrutteringspartner til virksomhetskritiske stillinger. Flere av våre konsulenter har arbeidet mange år innenfor finanssektoren og kan bidra med dyp kompetanse rundt flere deler av sektoren.

Vår teambaserte modell sikrer at denne samlede kompetanse og erfaring tilflyter våre klienter. Daglige samtaler med ledere og eksperter innen sektoren utvikler vår kompetanse og gjør at vi kontinuerlig oppdateres med informasjon om de fremste talentene i bransjen. Vi har ofte en personlig relasjon til de fremste lederne i bransjen, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp.

Vår posisjon i markedet er ofte avgjørende ved dialog og signering med de beste kandidatene. Vi følger opp ved integreringen, og  har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre en god utvikling.

Vi dekker en rekke behov selskap innen sektoren Bank, Finans & Forsikring måtte ha:

• Executive Search og Succession Planning
• Støtte ved fusjoner og oppkjøp
• Styrerådgivning og -rekruttering
• Assessments og management audits