BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

IT, Telecom & Media

BackerSkeie har et team som har lang erfaring fra IT, Telecom og Media. Utover en bred erfaring fra rekruttering har våre konsulenter erfaring som ledere og Management Consultants for toppledelsen i flere internasjonale selskaper innen sektoren. Våre klienter velger oss som rådgivere fordi vi har dyp og praktisk innsikt til verdikjeden samt de strategiske og operasjonelle utfordringene selskapene står ovenfor.

Vi bistår selskap innen følgende deler av sektoren:

• IT Consulting 
• Systems development & Integration
• IT operation & Sourcing
• Software Development
• Hightech Industry 
• Telecom 
• Media

Krav til fremtidens ledere
Basert på lang erfaring som ledere og som rådgivere hjelper vi våre klienter å definere den lederprofil som kreves. Gjennom en kontekstbasert analyse definerer vi sammen med klient hva som må til for å møte den unike situasjonen hvert enkelt selskap befinner seg i. Vår erfaring gir oss innsikt i hva slags kompetanse og erfaring som kreves og muliggjør en presis evaluering av potensielle kandidater.

Vår ekspertise og våre tjenester
Våre konsulenter har lang erfaring som betrodde rådgivere for alt fra store globale konsern til små ventureselskap i sterk vekst. Vårt team rundt IT, Telecom og Media har plassert et stort antall av ledere i Norden.

Bransjeforståelse kombinert med et sterkt nettverk og innsikt i kandidatmarkedet gjør oss i stand til å identifisere og engasjere de beste kandidatene. Gjennom vår operasjonelle og strategiske innsikt hjelper vi våre klienter i forhandling med og integrering av kandidater. Vår bistand innebærer også oppfølging av kandidat og klient i de første kritiske 12 månedene.

Vi dekker en rekke behov for selskap innen sektoren IT, Telecom og Media:

• Executive Search og Succession Planning
• Bistand ved IPOs og M&As
• Styrerådgivning og -rekruttering
• Assessments og Management Audits