BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Energi

Sektoren Energi har en naturlig og svært sentral rolle i vår verden. Aktørene spenner fra små og lokale aktører til store internasjonale konsern. Det vil også i årene fremover bli gjort store investering både onshore og offshore. Stadig vanskeligere tilgjengelige naturressurser og økende global konkurranse vil stille nye krav til effektivitet og innovasjon i sektoren. Det vil gi store utfordringer, men også unike muligheter for selskap som evner å utnytte seg av mulighetene som oppstår.

Innen sektoren Energi har vi gjennomført krevende lederrekrutteringer nasjonalt og internasjonalt og spesielt innen følgende segmenter:

• Olje- & Gass
• Fornybar energi
• Leverandørindustri
• Bergverk
• Land- & havbruk

Krav til fremtidens ledere
Omfattende endringer stiller store krav til fremgangsrike ledere i sektoren. Nye og strengere krav til CSR og miljøhensyn stiller krav til åpenhet og risikostyring. Teknologiutvikling muliggjør nye utbygginger og økt utvinningsgrad. Ledere må beherske endringsledelse og globalisering. Evnen til å manøvrere i samspillet mellom finans, politikk, teknologi og marked vil bli enda mer fremtredende.

Vår ekspertise og våre tjenester
BackerSkeie har etablert seg som en foretrukket leverandør av rekrutteringstjenester for ledende aktører i bransjen, både blant produsenter og deres leverandører. Våre konsulenter har lang erfaring i å rekruttere til nasjonale og internasjonale stillinger, hvor de fremste talentene hentes uavhengig av geografi.

Våre konsulenter har lang erfaring fra bransjen og evner å utfordre og finne nye kreative veier å rekruttere ledere. Vi kan for eksempel bidra til å styrke organisasjonen med ledertalenter innen endringsledelse, internasjonalt salg eller strategisk utvikling. BackerSkeie er samarbeidspartner med noen av de mest spennende og synlige aktørene i sektoren. I en stadig mer globalisert verden rekrutterer våre konsulenter ledere som bidrar til suksess både i etablerte og nye markeder. BackerSkeie har satt sammen et av Nordens sterkeste team rundt rekruttering til sektoren Energi for å sikre høyeste kvalitet på vår rådgivning og våre kandidater.

Daglige samtaler med ledere og eksperter innen sektoren utvikler vår kompetanse, og gjør at vi kontinuerlig oppdateres med informasjon om de største talentene i bransjen. Vi har ofte en personlig relasjon til de fremste lederne i bransjen, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp. Vår posisjon i markedet og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved dialog og signering med de beste kandidatene. Vi føler oss forpliktet til å følge opp ved integreringen, og vi har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre suksess.

Vi dekker en rekke behov selskap innen sektoren Energi måtte ha:

• Executive Search og Succession Planning
• Støtte IPOs og M&As
• Styrerådgivning & -rekruttering
• Assessments & management audits