BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Life Sciences

Økt levestandard og lenger levetid i befolkningen har bidratt til en stadig større etterspørsel etter gode helsetjenester og produkter. Utvikling av teknologi og økt globalisering gjør at stadig nye tjenester og produkter treffer en økende etterspørsel hurtigere enn før. Sektoren er underlagt sterk offentlig regulering samtidig som konkurransen om å komme først på markedet med produkter og tjenester er hardere.

Life Sciences er en sammensatt og dynamisk sektor med en rekke ulike bransjer:

• Legemidler
• Bio- & Genteknologi
• Medisinsk Utstyr
• Diagnostikk
• Helsetjenester & Sykehus
• Sunnhetsprodukter

Krav til fremtidens ledere
Fremtidens ledere innen sektoren må takle en rekke fagfelt som strategisk marketing, styring av godkjenninger og effektiv F&U. Evnen til å lede multidisiplinære team og optimere en produktportefølje med hensyn til investeringer og lanseringer er sentralt.

Vår ekspertise og våre tjenester
BackerSkeie har etablert seg som en foretrukket leverandør av rekrutteringstjenester for ledende aktører innen Life Sciences. Våre konsulenter har lang erfaring fra arbeid med klienter fra Life Sciences og evner å utfordre og finne nye kreative veier å utvikle og rekruttere ledere og nøkkelpersoner. Vi kan for eksempel bidra til å styrke organisasjonen med ledertalenter innen endringsledelse, internasjonalt salg eller strategisk utvikling.

BackerSkeie er samarbeidspartner med noen av de mest spennende og synlige aktørene innen sektoren Life Sciences. I en stadig mer globalisert verden rekrutterer vårt team innen Life Sciences ledere som bidrar til suksess både i etablerte og nye markeder. Teamets sektorfokus sikrer at kvaliteten på prosess og kandidat er høyest mulig.

Daglige samtaler med ledere og eksperter innen sektoren utvikler vår kompetanse og gjør at vi kontinuerlig oppdateres med informasjon om de fremste talentene i bransjen. Vi har ofte en personlig relasjon til de fremste lederne i bransjen, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp. Vår posisjon i markedet og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved sluttforhandlinger og signering med de fremste kandidatene. Vi føler oss forpliktet til å følge opp ved integreringen, og vi har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre suksess.

Vi dekker en rekke behov selskap innen sektoren Life Sciences måtte ha:

• Executive Search og Succession Planning
• Støtte Fusjoner & Oppkjøp
• Styrerådgivning & -rekruttering
• Assessments & management audits