BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Consumer & Retail

Sektoren dekker såvel produsentleddet som distribusjonsleddet for både produkter og tjenester. Netthandel, digitalisering og global konkurranse har økt behovet for innovasjon, teknologi og konsolidering i sektoren. God kunnskap og forståelse for behov og preferanser hos konsument, distribusjon og detaljhandel blir viktigere. Fokus på merkevarebygging, en sterk kundeorientering og kommersiell forståelse er kjennetegn på selskap som lykkes i sektoren.

Sektoren dekker de fleste typer varehandel (B2C + B2B) og tjenester.

BackerSkeie har de siste årene løst flere lederrekrutteringsoppdrag nasjonalt og internasjonalt, og har god erfaring med følgende bransjer:

• FMCG
• Retail
• Automotive (Bil)
• Food & Beverage
• Sport
• Travel & Entertainment
• Consumer Services
• Fashion
• Consumer Electronics

Krav til fremtidens ledere
Ved valg av nye ledere etterspør våre klienter relevant erfaring og dokumenterte resultater, i tillegg til intellekt og lederegenskaper. God forståelse av selskapet, markedet, egen posisjonering, kundesegmenter og konkurransesituasjonen er viktig. Ledere som raskt evner å omstille seg basert på god analytisk og strategisk forståelse prioriteres og internasjonal erfaring og kunnskap er ofte en forutsetning i en sektor som i større grad enn tidligere opererer i en global hverdag. 

Vår ekspertise og våre tjenester
Våre konsulenter jobber i dag aktivt med flere av Norges ledende aktører innen Consumer & Retail og har rekruttert ledere til en rekke bransjer innen sektoren. Daglige samtaler med ledere og eksperter innen sektoren utvikler vår kompetanse, og gjør at vi kontinuerlig oppdateres med informasjon om de fremste talentene i bransjen. Vi har ofte en personlig relasjon til de fremste lederne i bransjen, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp.

BackerSkeie er samarbeidspartner med noen av de mest spennende og synlige aktørene i sektoren Consumer & Retail. I en stadig mer globalisert verden rekrutterer våre konsulenter ledere som bidrar til suksess både i etablerte og nye markeder. BackerSkeie har satt sammen et sterkt team rundt Consumer & Retail for å sikre høy kvalitet på så vel prosess som kandidater.

Vår posisjon i markedet og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved sluttforhandlinger med de sterkeste kandidatene. Vi følger opp ved integreringen, og vi har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre suksess.

Vi dekker en rekke behov selskap måtte ha innen sektoren Consumer & Retail:

• Executive Search og Succession Planning
• Støtte IPOs og M&As
• Styrerådgivning og rekruttering
• Assessments og Management Audits