BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Samfunnssektor

Samfunnssektoren har et særskilt samfunnsansvar, ikke minst som forvaltere og produsenter av samfunnskritiske tjenester og produkter. Verdiene og interessene som forvaltes er kritiske, og virkningen av endringer og beslutninger kan være enorme for samfunnet. Mediene og tilsyn er opptatt av offentlig sektor og arbeidet til organisasjonene. Ulike organisasjoner har en særstilling på viktige og svært ulike samfunnsområder. Økt profesjonalisering, globalisering og konkurranse gjør at etterspørselen etter fagkompetanse og effektiv ledelse er sterkere enn noen gang.

Samfunnssektoren er sammensatt og dynamisk med en rekke ulike delsektorer:

• Departement & etater
• Offentlige foretak
• Organisasjoner

Krav til fremtidens ledere
Offentlig sektor og organisasjoner står overfor store endringer og forvalter store verdier og mange interesser for samfunnet. For å møte disse endringene, må fremtidens ledere inneha kompetanse og erfaring rundt ledelse, effektivisering og marked – innen mange fagfelt og alltid relatert til forvaltning og politikk.

Vår ekspertise og våre tjenester
I kampen om den beste arbeidskraften er det viktig å ha en rekrutteringspartner som forstår samfunnssektorens særlige ansvar og utfordringer, og som evner å finne de beste kandidatene i konkurranse med privat sektor. BackerSkeie har den nødvendige kompetansen og det riktige nettverket.

Vi har ofte en personlig relasjon til de sterkeste lederne i sektoren, som vi har nytte av som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp. Vår posisjon og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved sluttforhandlinger med de sterkeste kandidatene. Vi føler oss forpliktet til å følge opp ved integreringen, og vi har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre suksess.

Vi dekker en rekke behov samfunnssektoren kan måtte ha:

• Executive Search  og Succession Planning
• Styrerådgivning & -rekruttering
• Assessments & Management Audits