BACKERSKEIE
© $$year$$ BackerSkeie

Global rekkevidde

BackerSkeie har opparbeidet solid erfaring med å gjennomføre internasjonale oppdrag selv eller gjennom vår globale plattform for bedre Executive Search. BackerSkeie er en Premium Partner for verdens mest omfattende plattform av ledende eksperter innen Executive Search i mer enn 80 byer og 50 land. Et utvalg av våre rådgivere har lang erfaring og et spesielt ansvar for å støtte våre klienter internasjonalt. Kontakt oss i dag!