Loader

Stort potensial forutsetter evnen til livslang læring

Vi registrerer at etterspørselsbildet i forhold til kompetanse er i sterk endring. Vi møter begreper som digitalisering, lean, endringsledelse og disrupsjon over alt uten at det nødvendigvis muntrer oss opp eller utløser relevant aktivitet. 

The Economist
 aktualiserer begrepet «Livslang Læring» i denne artikkelen.

Les mer her


For lederevaluering kontakt Cato Backer og Ann-Kristin Nyrønning
Kontakt oss
Forrige        2  Av 51        Neste