Loader

Global rekkevidde

BackerSkeie har opparbeidet solid erfaring med å gjennomføre internasjonale oppdrag selv eller gjennom vår globale plattform for bedre Executive Search. BackerSkeie er en sertifisert partner på denne plattformen av inviterte, evaluerte og ledende spesialister innen Executive Search i sine markeder i mer enn 80 byer. Et utvalg av våre rådgivere har lang erfaring og et spesielt ansvar for å støtte våre klienter internasjonalt. Kontakt oss i dag!

Nordisk nettverk:

Se flere