Loader

Global rekkevidde

BackerSkeie har opparbeidet solid erfaring med å gjennomføre internasjonale oppdrag selv eller gjennom vårt globale nettverk. BackerSkeie er en del av det globale nettverket CFR Group, som består av partnereide, lokale spesialister innen Executive Search med 50 kontorer over hele verden. Et utvalg av våre rådgivere har også lang erfaring og et spesielt ansvar for å støtte våre klienter også utenfor Norden gjennom vårt globale nettverk.

Nordisk nettverk:

Globalt nettverk: