Loader

Historie

BackerSkeie ble etablert ut fra en tro om at rett rekruttering er det viktigste og vanskeligste en leder gjør – og et ønske om å skape betydelig verdi for klienter.

Her er noen høydepunkter fra vår historie:

De første årene

2004 Cato Backer og Are Skeie etablerer BackerSkeie med visjonen om å bygge et ledende selskap innen Executive Search og ønsket om å skape verdi for klienter ved å rekruttere markedets beste ledere.

2006 BackerSkeie rekrutterer de første tre CEO til børsnoterte selskaper og får de første nordiske oppdragene. BackerSkeie etablerer seg hurtig på markedet og innen spesifikke sektorer. Store verdier og stort ansvar forvaltes av ledere rekruttert gjennom BackerSkeie.

2008 BackerSkeie blir en del av CFR – et av verdens største nettverk av utvalgte selskap spesialisert på Executive Search. Dette sikrer våre klienter tilgang til meget erfarne rådgivere både i Norden og internasjonalt.

Fra finanskrise til bransjeleder

2009 Oljebransjen sikrer vekst og stadig oftere blir våre tjenester etterspurt i Stavanger, som fører til at BackerSkeie etablerer et kontor her. Finanskrisen skaper grobunn for å ta ytterligere markedsandeler.

2010 BackerSkeie er ledende innen Executive Search i Norge. Vekst og resultater viser at BackerSkeie er etterspurt i markedet og strategien rundt sektorfokus og kontinuerlig forbedringsarbeid bærer frukter.


Fortsatt vekst og nordisk fokus

2013 Selskapet knytter til seg partnere med erfaring innen toppledelse og consulting. Organisasjonen og systemer utvikles videre. Stadig flere nordiske og internasjonale oppdrag gjør at BackerSkeie etablerer et kontor i København og styrker posisjonen i Norden ytterligere.

Kontakt oss