Loader

Vår filosofi

BackerSkeie skal være et ledende selskap innen Executive Search i Norden.

Vår misjon er å skape betydelige verdier for våre klienter gjennom rekruttering av de beste lederne. Våre konsulenter bringer klienter sammen med de beste kandidatene. Vi leverer den høyeste kvalitet på vår rådgivning gjennom spesialiserte konsulenter, støttet av en teamorientert organisasjon, solide prosesser og innovative verktøy.

Våre kjerneverdier er integritet, relasjoner og engasjement. Disse kjerneverdiene er fundamentet for vårt samarbeid med klienter, kandidater og kolleger.

Vårt kontinuerlige forbedringsarbeid baserer seg både på regelmessig evaluering av verktøy, prosesser og kompetanse, men også på en erkjennelse av at verden forandrer seg. Erfaring og kompetanse er alltid etterspurt – særlig i kombinasjon med våre prosesser og verktøy av høy kvalitet.

Kontakt oss